ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 


Τι είναι καταρράκτης;

Ο καταρράκτης σχετίζεται με τη θόλωση ενός τμήματος του ματιού και συγκεκριμένα του φακού. Πρόκειται για μια συχνή πάθηση, που παρουσιάζεται συνήθως μετά τα εξήντα και προκαλεί μείωση της όρασης. Τα άτομα που πάσχουν από αυτόν βλέπουν, όπως θα έβλεπαν μέσα από ένα θολό γυαλί.

Πώς επηρεάζεται η όραση των ατόμων που πάσχουν από την πάθηση;

Τα άτομα που πάσχουν από καταρράκτη παρουσιάζουν:

  • Θολή όραση
  • Θάμβος από έντονο φωτισμό (ήλιος, οδήγηση)
  • Δυσκολία να αντιληφθούν τα χρώματα

Από τι προκαλείται η πάθηση του καταρράκτη;

Καταρράκτη μπορούμε να παρουσιάσουμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουμε την πάθηση μεγαλώνοντας και δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση στο γιατί. Σε νεότερες ηλικίες, ο καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί λόγω σακχαρώδους διαβήτη, φαρμάκων ή και άλλων χρόνιων νοσημάτων στα μάτια.

Ποια η θεραπεία για τον καταρράκτη;

Ο καταρράκτης θεραπεύεται με χειρουργική αφαίρεση του θολού φακού.

Πότε πραγματοποιείται η επέμβαση;

Κάποια χρόνια πριν, ο οφθαλμίατρος περίμενε τον καταρράκτη να ‘’ωριμάσει’’, ώστε να προχωρήσει σε χειρουργείο. Πλέον, οι σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές  επιτρέπουν επέμβαση, τη στιγμή που οι καθημερινές δραστηριότητες και η ικανότητα για ανάγνωση, οδήγηση ή εργασία αρχίζουν να επηρεάζονται από την πάθηση. Πριν το χειρουργείο, πραγματοποιείται έλεγχος και βιομετρία, μέσω της οποίας υπολογίζεται το είδος φακού που θα τοποθετηθεί στη θέση του υπάρχοντος.

Τις περισσότερες φορές, για την επέμβαση χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία. Ο ασθενής είναι μεν ξύπνιος, αλλά δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Σπανιότερα, χρησιμοποιείται γενική αναισθησία. Η επέμβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μικροσκοπίου και η τομή είναι τόσο μικρή, που δεν απαιτεί ράμματα. Το χειρουργείο διαρκεί 15-20 λεπτά, εκτός εξαιρέσεων που ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Ο θολός φακός του ματιού αφαιρείται και αντικαθίσταται από πλαστικό φακό, που παραμένει στο μάτι του ασθενή για πάντα. Κατόπιν, τοποθετείται συνήθως ένα προστατευτικό κάλυμμα στο μάτι, ώστε να παρέχει προφύλαξη από μια τυχαία τριβή ή ένα χτύπημα. Η αφαίρεση καταρράκτη δεν πραγματοποιείται με laser και είναι ανώδυνη. Σε περίπτωση που γίνουν ράμματα, δεν γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή, ούτε και φαίνονται.

Μετά την επέμβαση καταρράκτη

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων αντιλαμβάνεται άμεσα τη βελτίωση στην όρασή του. Η πλήρης επούλωση, όμως, ενδέχεται να πάρει κάποιους μήνες. Συνήθως, ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του αυθημερόν και μπορεί να ασχοληθεί με τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Πιθανά προβλήματα μετά την επέμβαση

Η επέμβαση σημειώνει από τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας, με την πλειοψηφία των ασθενών να είναι ικανοποιημένοι μετεγχειρητικά, πιο πολύ από κάθε άλλη  επέμβαση. Παράλληλα, σοβαρή επιπλοκή έχει παρατηρηθεί να παρουσιάζει ένα ποσοστό το οποίο δεν ξεπερνά το 1%. Η πιο συνήθης και πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμη επιπλοκή είναι η θόλωση του οπίσθιου περιφακίου, η οποία αντιμετωπίζεται με χρήση laser.